Złocieniec miasto z klimatem

Aktualności

Ruszają prace przy zagospodarowaniu terenu nad Rzeką Drawą…

23 sty 2020

W dniu 21 stycznia 2020 r. gmina Złocieniec przekazała plac budowy na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu  - szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieńcu w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” - umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

czytaj więcej


Uwaga stopień alarmowy ALFA-CRP

22 sty 2020

Urząd Miejski w Złocieńcu informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 6 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych, teren Gminy Złocieniec został objęty pierwszym stopniem alarmowym (stopień ALFA) oraz pierwszym stopniem alarmowym CRP (stopień ALFA-CRP), które będą obowiązywały na terenie całego kraju od dnia 23 stycznia 2020 r. od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59. W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Złocieniec proszeni są o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowania osób mogace przejawiać znamiona zachowań terrorystycznych (takie jak: nietypowe zachowanie osób w miejscach publicznych lub środkach komunikacji czy pozostawianie paczek lub bagaży bez opieki) oraz niezwłoczne informowanie o nich odpowiednich służb.

Premier wprowadził stopnie alarmowe ze względu na obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W całym kraju będzie obowiązywał najniższy stopień w skali - ALFA oraz ALFA-CRP (dotyczący zagrożenia w cyberprzestrzeni).

 

czytaj więcej


Konkurs Kolęd – „Śpiewajmy Małemu”

17 sty 2020

W niedzielę 12 stycznia już po raz trzeci spotkaliśmy się w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Złocieńcu na Konkursie Kolęd i Pastorałek. Złocieniecki Ośrodek Kultury reprezentowali: Zuzia Czerwińska, Maja Werner, Julia Pieprzak, Hania Dominowska, Gosia Kwiatecka oraz zespoły: Chochliki i Dorośli.

 

czytaj więcej


SEZON WOKALNY ROZPOCZĘTY

17 sty 2020

Zespoły wokalne i soliści ze Złocienieckiego Ośrodka Kultury wzięli udział w eliminacjach do XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Dozwolone do lat 19” w Stargardzie. Przesłuchania odbyły się 11 stycznia 2020 roku w Młodzieżowym Domu Kultury.

czytaj więcej


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.01.2020r.

17 sty 2020

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn.zm.) – zwołuję XVI Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 30 stycznia 2020 r. o godz. 14.30 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

czytaj więcej
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na r. szk. 2020/2021

15 sty 2020

Burmistrz Złocieńca podaje do publicznej wiadomości:

1)kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

2)terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Złocieniec, w tym terminy składania dokumentów.

czytaj więcej


Betlejemskie Światło Pokoju z 27 Wielopoziomową Drużyną Harcerską " PESTKI "

13 sty 2020

16 grudnia 2019r. o poranku dh. Kinga i dh Oskar udali się do Czaplinka w celu odebrania Betlejemskiego Światła Pokoju od 32 DW „Bizony”. Już tego samego dnia 27 WDH  „Pestki" i WDH NS  „16 Azymut" przekazały „światełko”  społeczności naszego miasta podczas rorat dla dzieci w złocienieckich kościołach. Przy tej okazji harcerze przekazali kilka słów o historii BŚP i przygotowali grę dla dzieci, a na koniec odczytali życzenia.

czytaj więcej


Plan polowań zbiorowych

13 sty 2020

Koło Łowieckie "Jeleń" w Złocieńcu informuje, że w dniach 18 i 25 stycznia 2020r. odbędą się polowania zbiorowe w okolicach miejscowości Darskowo, Gronowo, Drzeńsko. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności osoby które będą przebywały w lasach w okolicach tych miejscowości. 

czytaj więcej


 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia