Złocieniec miasto z klimatem

Aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO o kwalifikacji wojskowej

15 sty 2018

O B W I E S Z C Z E N I E 

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2254), podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

czytaj więcej


Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu

12 sty 2018

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) – zwołuję XLIV Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 25 stycznia 2018 roku o godz. 14.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

czytaj więcejNowe kwalifikacje zawodowe uwieńczone sukcesem

11 sty 2018

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu ukończyli kurs na operatora wózka jezdniowego i w 100% zdali egzamin państwowy.W ramach Kontraktu Samorządowego realizowanego przez Powiat Drawski „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” ośmioro uczniów ZSZ uczestniczyło w kursie kwalifikacyjnym kierowcy – operatora wózków jezdniowych spalinowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Uczniowie zdobywali wiadomości teoretyczne z zakresu typów stosowanych wózków jezdniowych, budowy wózka, ładunkoznawstwa, bezpieczeństwa i higieny pracy, dozoru technicznego, a także umiejętności praktyczne z zakresu techniki jazdy wózkiem, pobierania i transportowania ładunku, a następnie jego składowania. Kurs był realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim.

czytaj więcej

Gala Noworoczna

08 sty 2018

W sobotę 6 stycznia nasza sala widowiskowo-kinowa rozbrzmiała najpiękniejszymi ariami operetkowymi i popularnymi walcami - wszystko za sprawą Gali Noworocznej.

czytaj więcejPowarsztatowa wystawa w Pałacu Siemczyno

05 sty 2018

XX jubileuszowe Henrykowskie Spotkanie Kulturalne w Pałacu Siemczyno było okazją do zorganizowania wernisażu Wystawy Powarsztatowej prac malarskich uczestniczek spotkań plastycznych w ramach realizowanych projektów „Działaj Lokalnie”.

czytaj więcej


 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia