Złocieniec miasto z klimatem

Aktualności

Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu

31 mar 2017

W marcu 2017 r. Gmina Złocieniec podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dwie umowy na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych i przeprowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie gospodarki odpadami” - tj.:

- umowę dotacji do kwoty 288,768,00 zł,

- umowę pożyczki do kwoty 288.768,00 zł.

czytaj więcej
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

30 mar 2017

Burmistrz Złocieńca podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

( podstawa prawna: art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. poz. 60)

czytaj więcejKonkursu wiedzy o Złocieńcu „Złocieniec - moje miasto”.

29 mar 2017

W dniu 15 marca 2017r. o godz. 13.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Złocieńcu odbyła się I edycja konkursu wiedzy o Złocieńcu  „Złocieniec -  moje miasto”. Organizatorkami tego projektu były panie Renata Barańska , Lidia Dolata. Projekt skierowany był do uczniów klas II i III naszej szkoły. W projekcie uczestniczyło 58 uczniów.  Składał się on z dwóch etapów.

czytaj więcej


 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2020-01-04

Koncert Noworoczny