Złocieniec miasto z klimatem

Aktualności


Bardzo Młoda Kultura

08 lut 2016

Złocieniecki Ośrodek Kultury wraz z partnerami Zachodniopomorskiego Forum Kultury został wojewódzkim operatorem programu, pn. „Bardzo Młoda Kultura”.

czytaj więcej


Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu

08 lut 2016

Zawiadamiam  uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890 ) – zwołuję XX Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 9 lutego 2016 roku o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miejskiego (ul. Stary Rynek 3).

czytaj więcej


Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu gm. Złocieniec w roku 2016

04 lut 2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2016 r. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania planowane do realizacji na terenach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych,  kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

czytaj więcej

Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Złocieniec w roku 2016

02 lut 2016

W związku z zamiarem złożenia przez Gminę Złocieniec wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,  Burmistrz Złocieńca informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób (jednostek) ubiegających się o dofinansowanie w 2016 r. dla przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu nieruchomości położonych w gm. Złocieniec. 

czytaj więcej
 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia