Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca informuje, że w dniu 18 listopada 2016r. (piątek) od godz. 15:00 odbędzie się blokada drogi krajowej nr 20 w miejscowości Rzęśnica, zorganizowana przez mieszkańców tego sołectwa. Przewidywany czas trwania blokady drogi 1 godzina.

Mieszkańcy podjęli takie działanie w związku z negatywnymi odpowiedziami  GDKiA w Szczecinie na apel odnośnie ustawienia znaków D-42, D-43 OBSZAR ZABUDOWANY przy znakach wjazdu i wyjazdu do miejscowości Rzęśnica w celu ograniczenia prędkości pojazdów przejeżdżających przez miejscowość uznajac to za niezasadne oraz budowy chodnika wzdłuż DK 20 na całej długości miejscowości Rzęśnica, w związku z brakiem środków finansowych na realizację inwestycji.

Wpisany przez: Beata Borzeska