Złocieniec miasto z klimatem

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon  z gospodarstw domowych. 

Burmistrz Złocieńca przypomina, że w dniu 21 marca 2017 r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych i opon z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Złocieniec.użyty sprzęt, opony i odpady wielkogabarytowe należy wystawić w pobliżu pojemników na odpady segregowane lub komunalne, ewentualnie postawić przed posesją - przy krawędzi jezdni w zabudowie jdnorodzinnej oraz przy altanach śmietnikowych lub pojemnikach na odpady w zabudowie wielolokalowej  do godz. 7 : 00.  Odpady te zostaną zabrane nieodpłatnie przez firmy prowadzące działalność w tym zakresie.

Jednocześnie Burmistrz Złocieńca przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego łącznie z innymi odpadami  –  w pojemnikach na odpady komunalne.

W innym terminie odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt i opony z gospodarstw domowych można również bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (przy ul. Piaskowej 4 w Złocieńcu,  tel.  94 36 71 607).

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia