Złocieniec miasto z klimatem

Z końcem maja 2017 roku zakończyła się inwestycja realizowana na terenie miasta Złocieniec pod nazwą „Dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu miejskiego”, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zmniejszenie przestępczości w naszym mieście.  

W ramach systemu monitoringu, którego bezpośrednim celem jest podniesienie bezpieczeństwa na terenie miasta, zamontowano 5 kamer obrotowych i 14 kamer stacjonarnych. Kamery swym zasięgiem obejmują główne skrzyżowania na terenie miasta, teren Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP”, przejazd kolejowy na DK20 oraz nowopowstały teren rekreacyjny przy Stanicy Wodnej.

Technologia opiera się na w pełni cyfrowej rejestracji obrazu i bezprzewodowego przesyłu do serwera centralnego, na którym przechowywany jest w przestrzeni dyskowej przez okres 30 dni, po czym nadgrywany jest kolejnymi nagraniami.

Monitoring jest bezobsługowy, a w przypadku zgłoszenia incydentu, nagranie zgrywane będzie z serwera na przenośny nośnik i przekazywane zainteresowanej osobie na jej pisemny wniosek lub organom ścigania, które wystąpią o udostępnienie nagrania.

Z inicjatywy Burmistrza Złocieńca rozpatrywana jest też techniczna możliwość udostępnienia podglądu z kamer dla Komisariatu Policji w Złocieńcu oraz możliwość umieszczenia obrazu z dwóch lub trzech najbardziej ciekawych kamer w Internecie w ramach transmisji na żywo.

W związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców Złocieńca oraz namacalną potrzebą dozoru miejsc niebezpiecznych lub stwarzających niebezpieczeństwo, w kolejnych latach, planowana jest rozbudowa monitoringu o kolejne kamery. Przykładem jest między innymi skrzyżowanie ulicy Włókienniczej i Mickiewicza, gdzie wyjazd z ulicy podporządkowanej może powodować kolizje. Zaprojektowany i wykonany monitoring, umożliwia na powstałym szkielecie, podłączenie jeszcze przynajmniej 15 kamer.  

 

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia