Złocieniec miasto z klimatem

Zawiadamiam uprzejmie, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) – zwołuję XL Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbędzie się 26 października 2017 roku o godz. 14.00 w sali Złocienieckiego Ośrodka Kultury (ul. Wolności 6).

 

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych RM.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych RM.
 7. Sprawozdania ustne komisji problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdania z działalności spółek gminnych za 2016 rok:
  1. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocieńcu;
  2. Zakładu Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu;
  3. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu;
  4. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Złocieńcu Sp. z o.o..
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;
  2. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec;
  3. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017;
  4. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2017 - 2040;
  5. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych gminy Złocieniec;
  6. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych gminy Złocieniec;
  7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec – „Cmentarz w Złocieńcu”;
  8. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody.

10. Informacje z przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych:

 1. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złocieńcu;
 2. Burmistrza Złocieńca;
 3. Wojewody Zachodniopomorskiego.

11. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

12. Zamknięcie sesji.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                          /Mirosław Kacianowski/

Wpisany przez: Joanna Sabat

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia