Złocieniec miasto z klimatem

Informacja w sprawie naliczania przez gminę Złocieniec rekompensaty w wysokości 40 euro od podmiotów gospodarczych spóźniających się z płaceniem należności gminie Złocieniec

 

Burmistrz Złocieńca apeluje do przedsiębiorców, którzy są kontrahentami gminy Złocieniec, aby regulowali należności wobec gminy w terminie co pozwoli uniknąć konieczności naliczania przez gminę rekompensaty za koszty odzyskania należności w wysokości równowartości 40 euro, wynikającej z obowiązujących przepisów.

Przepisy ustaw: ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 684 ze zm.) oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) nakładają na gminę obowiązek pobierania ww. rekompensaty.

 

Obowiązkiem gminy jest ustalanie przypadających jej należności, w tym tych o charakterze cywilnoprawnym. W tym świetle prawo do naliczania rekompensaty w wysokości równowartości 40 euro jest obowiązkiem gminy.

Rekompensata stanowi zryczałtowaną kwotę. Obowiązek jej pobrania nie jest zależny od okoliczności, takich jak wina dłużnika, czy okres opóźnienia oraz nie jest uzależniona od konieczności wykazania, że gmina faktycznie poniosła jakiekolwiek koszty związane
z windykacją należności.

Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Złocieńca prosi przedsiębiorców o regulowanie należności w terminach zapłaty określonych w umowach z gminą, aby zapobiec konieczności obciążania przedsiębiorców ww. rekompensatą.

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia