Złocieniec miasto z klimatem

Poniżej przedstawiamy projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dnia 23 października 2017r. w sprawie rezerwatu przyrody " Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały". Uwagi i propozycje do jego treści można składać w terminie do dnia 7 listopada 2017r. pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, faxem na nr: 91 4305 201 lub poprzez e-mail sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl ( z podaniem tytułu wiadomości "WOPN-ON.6200.50.2017.AR").

Czytaj >> Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia