Złocieniec miasto z klimatem

Uwaga podatnicy informujemy, że od dnia 1.01.2018 roku obowiązują nowe wzory deklaracji oraz informacji podatkowych

UCHWAŁA NR XLII/353/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz załączników do ww. deklaracji i informacji.

 


ZAŁĄCZNIK NR 1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
ZAŁĄCZNIK NR 2 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
ZAŁĄCZNIK NR 3 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I O LASACH
ZAŁĄCZNIK NR 5 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
ZAŁĄCZNIK NR 6 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
ZAŁĄCZNIK NR 7 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 8 - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM
ZAŁĄCZNIK NR 9 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
ZAŁĄCZNIK NR 10 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM
ZAŁĄCZNIK NR 11 - DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH, WSPÓŁUŻYTKOWNIKACH WIECZYSTYCH I WSPÓŁPOSIADACZACH

(Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.)

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia