Złocieniec miasto z klimatem

W dniu 22 stycznia 2018 roku na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, do którego trafiają odpady
komunalne między innymi odbierane od mieszkańców gminy Złocieniec, miało miejsce bardzo niebezpieczne zdarzenie. Z samochodu transportującego odpady wyładowano tlące się odpady popiołu zmieszane z odpadami odzieży tekstylnej.

Spowodowało to bezpośrednie zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia w hali sortowni, co w konsekwencji groziło pożarem oraz ogromnymi stratami.

Z uwagi na okres zimowy oraz zwiększone ilości powstałych w gospodarstwach domowych popiołów Burmistrz Złocieńca przypomina o zakazie umieszczania w pojemnikach na odpady gorącego popiołu.

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2019-03-01

PROGRAM OBCHODÓW


2019-03-05

PROGRAM OBCHODÓW