Złocieniec miasto z klimatem

W poniedziałek 23 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Złocieńcu odbędzie się spotkanie z Erykiem Krasuckim - autorem książki "Historia kręci drejdlem".  Książka Eryka Krasuckiego to zbiór tekstów, które składają się na wielowątkową opowieść o historii społeczności żydowskiej w Szczecinie i w regionie.

W pracy znalazły się teksty syntetyczne, obejmujące kilkusetletnie dzieje Żydów na Pomorzu Zachodnim, a także studia szczegółowo odnoszące się do wybranych wątków powojennej historii, np. wydarzeń Marca’68.

Tom zawiera ponadto szkice dotyczące myśli Hannah Arendt na temat uchodźstwa, kampanii antykosmopolitycznej (antyżydowskiej) w ZSRR i dziejów getta w Borszczowie, spisanych przez znanego szczecińskiego lekarza, profesora Marka Eisnera. Ważną częścią książki jest obszerne studium opisujące uwarunkowania, przebieg i konsekwencje deportacji pomorskich Żydów w lutym 1940 roku.

Historia kręci drejdlem… to fascynująca podróż przez skomplikowaną historię szczecińskich (i nie tylko) Żydów.

W czasie spotkania będzie możliwość zakupu książki wraz z autografem 

Wpisany przez: Beata Borzeska