Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca zachęca Mieszkańców gminy Złocieniec do udziału w konsultacjach społecznych dot. opinii mieszkańców na temat zniesienia gminy Ostrowice i przyłączenia jej od 01 stycznia 2019 r. części terytorium  do gminy Złocieniec - do 06 lipca do godz. 14.00 w Centrum Informacji Turystycznej ul. St. Rynek 6 w wersji papierowej lub do końca 08 lipca br. internetowo przez stronę www.zlocieniec.pl.

Internetowa ankieta konsultacyjna

Więcej:Konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii w sprawie włączenia obszaru znoszonej gm. Ostrowice do gm. Złocieniec.

Trwają prace w Sejmie RP nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim.

Więcej: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2650

Wpisany przez: Beata Borzeska