Złocieniec miasto z klimatem

W dniu 10 września 2018 roku odbyła się LI Sesja Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

  1. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2018 – druk nr 600;
  2. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Połczyńskiej, Jana Pawła II, Kresowiaków i Plac 650-lecia" – druk nr 601;
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego – druk nr 602;
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego – druk nr 603;
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego – druk nr 604;
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego – druk nr 605.

Wpisany przez: Beata Borzeska