Złocieniec miasto z klimatem

Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców miasta i gminy Złocieniec w sprawie zmiany lokalizacji projektu „Odnowienie i rozbudowa miejskich placów zabaw” ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023.

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 128/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 8 listopada 2018 r.:

 • W związku z  tym, że zachodzi potrzeba rezygnacji z lokalizacji budowy placu zabaw przy ul. Sikorskiego 6, ponieważ w ramach innego projektu w sąsiedniej lokalizacji budowany będzie plac zabaw przy ul. 11 listopada nad rzeką Drawą oraz rezygnacji z lokalizacji budowy placu zabaw przy ul. Staszica 4-12, ponieważ warunki techniczne bardzo ograniczają możliwości wykorzystania tego terenu, postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy Złocieniec w sprawie zmiany lokalizacji placu zabaw z lokalizacji przy ul. Sikorskiego 6 i przy ul. Staszica 4-12 w Złocieńcu w ramach projektu „Odnowienie i rozbudowa miejskich placów zabaw” ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017 – 2023 na lokalizację przy ul. 3 Pułku Piechoty 14 w Złocieńcu
 • konsultacje odbędą się w dniach 15.11.2018  - 23.11.2018r.;
 • Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren gminy Złocieniec;
 • Opinie mieszkańców, będą przyjmowane za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: um.promocja@zlocieniec.pl), poczty tradycyjnej i osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 3, na formularzu zgłoszenia opinii udostępnionym w sekretariacie UM w Złocieńcu, na stronie internetowej gminy Złocieniec (www.zlocieniec.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.zlocieniec.pl).

                                                                                                        Burmistrz Złocieńca

                                                                                                    /Krzysztof Zacharzewski/

 

ZARZĄDZENIE NR  128/2018 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców miasta i gminy Złocieniec w sprawie zmiany lokalizacji projektu „Odnowienie i rozbudowa miejskich placów zabaw” ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023.

 

Formularz konsultacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia