Złocieniec miasto z klimatem

W gminie Złocieniec funkcjonują 2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 1 przedszkole publiczne oraz jedno przedszkole niepubliczne.

W roku szkolnym 2016/2017 naukę w gminie Złocieniec pobiera 809 uczniów w 38 oddziałach w szkołach podstawowych, w gimnazjach 338  uczniów w 14 oddziałach. Łącznie opieką przedszkolną objętych jest 419 uczniów w wieku 3 - 6lat.

Szkoły prowadzone przez gminę Złocieniec dysponują łącznie 58 salami lekcyjnymi wraz z salami zabaw, salami zajęć terapeutycznych i salami gimnastycznymi.  Średnio na jedną salę dydaktyczną przypada 21 uczniów. Średnia liczebność oddziałów szkolnych wynosi 22 uczniów, co jest bardzo dobrym wskaźnikiem warunków nauki, pozwalającym prowadzić właściwy proces dydaktyczny.

W roku szkolnym 2016/2017 w gminnych placówkach oświatowych zatrudnia się nauczycieli na 114,52 etatu.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a, 78-520 Złocieniec
tel./fax. 94 367 12 42
sp1zlocieniec@gmail.com
sp1zlocieniec.edupage.org

Zespoł Szkół w Złocieńcu  z siedzibą przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu,  w skład którego wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Złocieńcu
ul. Czwartaków 2, 78-524 Złocieniec
SEKRETARIAT - 94 36 70 450
szkola3zlocieniec@wp.pl
www.sp3zlocieniec.edupage.org

oraz

Gimnazjum nr 2 m. Gen. Wł. Sikorskiego
ul. Czwartaków 2, 78-524 Złocieniec
tel. (094) 36 70 450
gim2zlocieniec@o2.pl
www.gim2zlocieniec.friko.pl
www.aktualnosciszkolne.bloog.pl

Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino
ul. Chopina10, 78-520 Złocieniec
tel. 94 36 73 577
www.gim1zlocieniec.neostrada.pl

Przedszkole w Złocieńcu
ul. Okrzei 4, 78-520 Złocieniec
tel. (094) 36 71 153,
94 36 73 266
tel/fax. (094) 36 70 566
przedszkolezlocieniec@wp.pl
przedszkole.zlocieniec.pl

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia


2017-07-29

Święto Drawy


2017-07-30

Święto Drawy


2017-08-30

Festiwal Kolorów