Złocieniec miasto z klimatem

W gminie Złocieniec funkcjonują 2 szkoły podstawowe, 1 przedszkole publiczne oraz jedno przedszkole niepubliczne. szkoły podstawowe prowadzą klasy dotychczasowych gimnazjów.

W roku szkolnym 2017/2018 naukę w gminie Złocieniec pobiera 931 uczniów w 44 oddziałach w szkołach podstawowych, w klasach dotychczasowych gimnazjów 207  uczniów w 9 oddziałach. Łącznie opieką przedszkolną objętych jest 451 uczniów w wieku 3 - 6 lat.

Szkoły prowadzone przez gminę Złocieniec dysponują łącznie 58 salami lekcyjnymi wraz z salami zabaw, salami zajęć terapeutycznych i salami gimnastycznymi.  Średnio na jedną salę dydaktyczną przypada 20 uczniów. Średnia liczebność oddziałów szkolnych wynosi 22 uczniów, co jest bardzo dobrym wskaźnikiem warunków nauki, pozwalającym prowadzić właściwy proces dydaktyczny.

W roku szkolnym 2017/2018  w gminnych placówkach oświatowych zatrudnia się nauczycieli na 115,23 etatu.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego - prowadzi klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 w Złocieńcu
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a, 78-520 Złocieniec
tel./fax. 94 367 12 42
sp1zlocieniec@gmail.com
sp1zlocieniec.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Złocieńcu - prowadzi klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 w Złocieńcu
ul. Czwartaków 2, 78-524 Złocieniec
SEKRETARIAT - 94 36 70 450
szkola3zlocieniec@wp.pl
www.sp3zlocieniec.edupage.org

 

Przedszkole w Złocieńcu im. Zajączka Złocieniaszka:

ul. Elizy Orzeszkowej 2
78-520 Złocieniec

Adres do korespondencji:

Przedszkole w Złocieńcu im. Zajączka Złocieniaszka
ul. Okrzei 4,
78-520 Złocieniec

tel. 94 36 71 153,
       94 36 73 266

tel/fax. 94 36 70 566
e-mail: przedszkolezlocieniec@wp.pl