Złocieniec miasto z klimatem

Protokół Nr 15/2017 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola prawidłowości pobierania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Złocieniec za rok 2016"

Protokół Nr 14/2017 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola wydatkowania środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za  2016 rok"

Protokół Nr 13/2017 z kontroli przeprowadzonej nt.: " Kontrola umorzeń, rozkładania na raty oraz odroczenia terminów płatności podatków i opłat lokalnych przez Burmistrza Złocieńca za 2026 rok"

Protokół Nr 12/2017 z kontroli przeprowadzonej nt."Kontrola wykonania planów finasnowych w jednostkach oświatowych w 2016 roku" Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu

Protokół Nr 11/2017 z kontroli przeprowadzonej nt."Kontrola wykonania planów finasnowych w jednostkach oświatowych w 2016 roku" Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino

Protokół Nr 10/2017 z kontroli przeprowadzonej nt."Kontrola wykonania planów finasnowych w jednostkach oświatowych w 2016 roku" Zespół Szkół w Złocieńcu

Protokół Nr 9/2017 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola wykonania planów finasnowych w jednostkach oświatowych w 2016 roku" Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu

Protokół Nr 8/2017 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola realizacji zadań z funduszu sołeckiego za 2016 rok"

Protokół Nr 7/2016 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola prawidłowości przekazywania z budżetu gminy Złocieniec środków  finansowych na realizację zadań M-GOPS w Złocieńcu"

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 11.05.2016r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2015

Protokół Nr 6/2016 z kontroli przeprowadzonej na temat: "Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec na sołectwa gminy Złocieniec"

Protokól Nr 5/2016 zkontroli przerowadzonej nt. "Kontrola przetargów na sprzedaż mienia komualnego gminy Złocieniec za rok 2015"

Protokół Nr 4/2016 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola prawidłowości rozliczenia inwestycji "Przebudowa Stadionu Miejskiego wraz z zapleczem socjalnym"

Protokół Nr 3/2015 z kontroli przeprowadzonej nt.: "Kontrola prawidłowości rozliczenia środków z budżetu Gminy Złocieniec przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta "NIKE" w Złocieńcu oraz Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Carpe Diem" w Złocieńcu za rok 2014.

Protokół Nr 2/2015 z kontroli przeprowadzonej nt.: "Kontrola prawidłowości rozliczenia środków z budżetu gminy Złocieniec przez Stowarzyszenia dotowane przez Gminę Złocieniec za lata 2013 - 2014 ( za wyjatkiem Stowarzyszenia Klub Abstynenta "NIKE" w Złocieńcu oraz Stowarzyszenia Klub Abstynenta CarpeDiem w Złocieńcu).

Protokół Nr 1/2015 z kontroli przeprowadzonej nt. : "Kontrola prawidłowości wydatkowania w roku 2013 środków z budżetu gminy Złocieniec przez ochotnicze straże pożarne w gminie Złocieniec".

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 11.05.2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2014.

 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia